רשימת השמות המופיעים במכתבים
List of names that appear in Letters from Dotnuva

בני המשפחה: :Family members
האם – נחמה לבנברג פישל 1877 Mother - Nechma Levenberg Fishel was born in 1877
האב – שלמה שפירא נולד ב 1877 Father - Shlomo Shapira was born in 1877

הילדים לפי סדר הולדתם: :Children in order of birth
מרים שפירא 1905 Miriam Shapira 1905
משה שפירא 1908 Moshe Shapira 1908
פרידה שפירא 1909 Frieda Shapira 1909
שושנה שפירא 1911 Shoshana Shapira 1911
לאה שפירא 1914 Leah Shapira 1914
פסיה שפירא 1918 Pessia Shapira 1918

No. of Letter שמות-Names


01-11.11.35 ---

02-19.11.35 ---

03-22.11.35 ---
בראנוויץ Beranovich
שרה-רחל מדטנובה Sarah-Rachel from Dotnuva
דינה רובינשטיין Dina Rubinstein
איטה-רשה Ita Rasha

04-05.12.35 ---

05-06.12.35
הדוד יאשעס Uncle Yashes

06-07.12.35
אלי קושלבסקי Eli Koshlevski
זלדה קושלבסקי Zelda Koshlevski

07-21.12.35
באנקאווסקי, כנראה הדוור Bankavski, probably the postman

08-09.01.36
ד"ר קאגאן מקובנה Dr. Kagan, Kovno
צ'רנה מירוויס Czerna Mirvis

09-09.01.36
צ'רנה מיכאליס Czerna Michaelis

10-19.01.36
צ'ערנע מירוויס Czerne Mirvis
מיכאל'ע יעקובסון Michael'e Jacobson

11-25.01.36 ---

12-01.02.36
לאה'קע לאפאקס Leah'ke Lafax
העסקע מרקוס Heske Marcus
עטל טוקר ומינה טוקר - אחיניות Etl Toker and Mina Toker - niece
בארנסי מקיידן – ארוס של מינה טוקר Barnesi from kiidane - Toker Mina's fiance
מוטל'ה מרלים Motel'e Merlim

13-12.02.36
זהבה פריד גרה עם שושנה שפירא באותה דירה תל אביב, Zehava Fried - lived with Shoshana Shpira in the same apartment in Tel-Aviv
אראזל Aarazl
רחל לפסקה Rachel Lepska

14-25.02.36
דבורה סגל Devora Segal
דבורה יאגייטע Devora Yageite
רוחלה קובלסקית Rochal'e Kobalskit
אטל'ה טייבל'ה Etal'e Teibale
אלבום Album
קיברצקי Kivertzki
שיינה קיקוין Shaina Kikvin
חיה אורליאנסקית Chaya Orlianskit
יונינה שוביץ Yonina Shovitz

15-01.03.36
עטיל אבעלעבסקי בניו יורק Ethel Avelevski in New York

16-04.03.36
חיה לפיקא Haya Lapica
שמעון לפיקא Shim'on Lapica
איטע ראשע Eta Rasha
חיה-שרה יאקובסון דוטנובה ליטא Haya-Sarah Jakobson - Dotnuva Lithuania

17-26.03.36
הפיטל גולדין Hefitel Goldin
ישיהו קושילבסקי Yeshayahoo Koshlovski
ברינע Brine
מיכלה גולדין Michle Goldin

18-07.04.36
כייכל גרבר Kaichel Gerber
דבורה יאגייטע Devora Yageite
טייבאלע שוביץ Teibale shovitz

19-12.04.36
עטה וזונדל קאגאן Eta and Zondel Kagan
משה כהן כנראה אחיו של זונדל Moshe Kohen, Zondel Brother
איצ'ה קאגאן אחיה של עטה קאגאן Etche Kagan, Eta brother

20-16.04.36
שושנה פריד באה לחתונת יעקובסון בדוטנובה Shoshana Frid visited in donuva to Jakobson wedding
זונדל קיבל מכתב מדודתו ואחיו מניו יורק Zondel received a letter from his aunt and brother in New York
זלדה הייתה בישראל ביקרה את שושנה שפירא Zelda was in Israel and visited Shshana Shapira

21-25.04.36
עטל אבילווסקי Etel Avilvski
ד"ר סקלוטאווסקי Dr. Skalotavski
מִיְדְיה קבלנו גלויה From Yidja we received a postcard
אחיה של נחמה, העשיל Nechama brothr's Heshil

22-19.05.36
אברהם שפירא מיעוויע Avraham Shapira from Jeviye
בוטקערע-שם של אשה Butkere - woman name

23-21.06.36 ---

24-05.07.36
מרדכי רבינוביץ' מקראקי Mordechai Rabinovich from Kraki
האנע ברמן מדוטנובה Hane Berman from Dotnuva

25-26.07.36
לאה קלצ'קי Lea Klchki
אברהם ריקליס Avraham Riklis
עלו כנראה לפלסטינה באוגוסט 1936 Probably came to Palestine in August 1936

26-11.08.36
זאלצין Zaltzin
פסח רימן בארה"ב Pesach rimen in USA

27-15.08.36
בראנע, אשתו של גרשון בינובה Brane, Gershon wife in jonava

28-29.08.36
דארע זעל Dare Zell

29-04.09.36 ---

30-07.09.36
הרב מרגלית Rabbi Margalit
יוסף פיכל אולי פישל? ?Josef Pichel maybe Fishel

31-12.09.36 ---

32-16.09.36 ---

33-20.09.36
הרב קושעלעווסקי Rabbi Koshelevski

34-22.09.36
בערטה גולדברג, חיפה Berta Golsberg, Hifa
ביילה גולדברג, חיפה Beila Goldberg, Haifa Palestine
חיה לפיקה, בביקור בישראל אך חיה באמריקה Haya Lapica, visited in Palestine but living in USA

35-25.09.36 ---

36-30.09.36 ---

37-30.09.36 ---

38-27.10.36
זהבה פריד, תל אביב Zehava Frid, Tel Aviv

39-03.11.36 ---

40-04.11.36
חיה בת דודה של נחמה לוונברג שפירא ובתה בניו יורק Nechama Levenberg Sapira Cusine, Chaya and her daughter in NYC

41-15.12.36 ---

42-20.12.36
הגיסה אסתר ברגסטון, אשתו של יצחק לוונברג The sister in law Ester Bregston wife of Isaac Levenberg
מיכאל'ע יעקובסון Michal'e Jakobson
סוטדנט מהאקדמיה- זארקענע A student from the Academy-Zarkene
גולדברג מחיפה Goldberg from Hifa

43-24.12.36
מלכה קאהן עבדה קומערץ-בנק בקובנה Malka Kahn worked in Komaartz Bank in Kaunas
לפיקארס, איטה ראשע כנראה אשתו Lapikars, Eta Rashe Probably his wife
אלי קושלבסקי נוסע לאמריקה מפלסטינה Eli Koshlvsky going to America from Palestine

44-18.01.37
שראלוב מקיידאן, בתם נמצאת בארץ Sharlov from kedainiai their daughter lives in Palestine

45-31.01.37
פרומע מרקוס בדוטנובה Pruma Markus from Dotnuva

46-14.02.37
הרב שלנו ה. קושלבסקי Our Rabbi Koshelevski
בת הדודה חיה ובתה זיס'לה Cusine Haya and her daughter Zisale [in NY USA]
עטה קאגאן עומדת ללדת את בתה השניה, רחל Eta Kagan going to have a second daughter, Rachel

47-27.02.37 ---

48-28.02.37 ---

49-16.03.37
גברת רובינשטיין, קובנה Mrs. Rubinstein, Kaunas
דבורה יאגייטע, קובנה Debora yagaite, Kaunas
לאה גולדברג מחיפה מתחתנת מידי אחרי פסח 1937 Lea goldberg Married right after Passover 1937

50-11.05.37
פרומע מרקוס, דוטנובה Prume markus in Dotnuva
מינה Mina
סנדר פישל, ניו יורק Fishel, New York
בת דודתינו לאה אפשטיין Our cusin Lea Epstain
חיה רייזל מרקס בניו יורק Haya Reizel Marx, New York

51-17.05.37
גיינגער באמריקה Ginger in USA
זהבה פריד, לאה קלצ'קו, שושנה כהן - שלשתן בארץ Zehava Frid, Lea Kalchko, Shoshana Cohen - all three in Plestine

52-27.05.37
אברהם ויינר החייט בדוטנובה Avraham Viener The tailor in Dotnuva
עטל טוקר בדוטנובה Etel Toker in Dotnuva
הַנה גולדברג בפלסטינה Hana Goldberg Palestin

53-12.08.37
שבע מתכליס חזרה שוב לא"י Sheva Metachlis go back again to Palestin

54-14.08.37
ישעיהו מנדלסון ובתו אהובה, דודו ובת דודו של אברהם דנציג Yeshayahoo Mendelson and his daughter Ahuva - Avraham Danzig's uncle and daughter

55-10.09.37 ---

56-14.09.37 ---

57-06.04.38 ---

58-21.04.38
לפייקא בניו יורק Lepaika in New York
העשל פישל בניו יורק Heshel Fishel in NYC

59-24.04.38
אברהם כץ בקובנה Avraham Katz - Kaunas
כתובתו של הרב רובינשטיין Rabbi Rubinstin Address:
Poztova 7 Wilna, Rabi. J. Rubinstein Polen

60-05.05.38
הרברט פישל בניו יורק Herbert Fishel NYC
היימאן בניו יורק Hieman NYC

61-17.06.38 ---

62-28.06.38
צילה המבורג Tzila Hamburg

63-20.07.38 ---

64-27.07.38 ---

65-23.08.38
יוסף פישל בניו יורק, קרוב של נחמה שפירא Yosef Fishel NYC, Nehama Sapira's Relative

66-23.09.38 ---

67-22.10.38 ---

68-25.10.38
היימן פישל בניו יורק Hieman Fishel NYC

69-07.11.38
יעטע ופרלמן מדטנובה-נסעו לוילנה Yeta and Parelman from Dotnuva traveled to Vilnius

70-15.12.38 ---

71-01.01.39 ---

72-15.01.39
מינה רבינוביץ מקראקי מתחתנת Mina Rabinovich from Kraki or Krakes, getting married

73-02.03.39
משפחת פריד מקראקי Fried family from Krakes
גברת פרוסטבה-נותנת שיעורי אנגלית Mrs. Prostava giving English lessons
שרה גולדין Sara Goldin

74-02.05.39
יצחק קגן ורחל אבעל, כנראה בני זוג, נסעו לדרום אפריקה Isaac Kagan and Rachel Abel, spouses must have, traveled to South Africa
הרשל מרקוס, נעשה גפיר ברמת הכובש Herschel Marcus, was "Gafir" {Type of police officer} in "Ramat Hacovesh"- name of kibbutz near Netanya

75-03.05.39
מרים אלקינד אשתו של משה שפירא Miriam Elkind wife of Moshe Shapira
לואי אלקינס בניו-יורק Louis Elkins in New-York
ווילי עלקינד בניו יורק, שניהם דודים של מרים עלקינד Willie Alkind New-York, both Uncles of Miriam Elkind
כפי הנראה, לפני הנסיעה, יתחתן יצחק קאגאן את רחל אבעל Probably before the trip will marry Yitzhak Kagan & Rachel-Abel

76-05.05.39 ---

77-21.05.39 ---

78-21.05.39 ---

79-27.05.39 ---

80-29.05.39 ---

81-23.07.39 ---

82-31.07.39
אחיה של מרים אלקינד התחתן עם בתו של פרנק מקידני Miriam's Elkind brother married to the daughter of Frank from kedainiai

83-03.09.39 ---

84-22.11.39
מרדכי בויעד מוילנה Mordechai Buied from Vilnius
לייבע גוטרמן מוילנה Laibe Gutterman from Vilnius

85-09.01.40
הרב רובינשטיין Rabbi Rubinstein

86-04.03.40 ---

87-19.03.40 ---

88-02.02.41 ---

89-30.05.41 ---

לעמוד הפתיחה

לרשימת המכתבים