01 - 11 נובמבר 1935 - יומיים אחרי שפרידה עזבה את הבית

02 - 19 נובמבר 1935 - מאבא ומפסי

03 - 22 נובמבר 35 מפסיה

04 - 05 דצמבר 1935 - מפרידה אל לאה

05 - 06 דצמבר 1935 - מפסיה

06 -07 דצמבר 1935 - מאבא, מרים ואמא

07 -21 דצמבר 1935 - ממשה ומאבא

08 – 09 ינואר 1936 - מפסי ומרים

09 – 09 ינואר 1936 - מאבא ומפסי

10 – 19 ינואר 1936 - נחמה ומפסי

11 – 25 ינואר 1936 -מנחמה

12 – 01 פברואר 1936 -לפרידה מפסי

13 – 12 פברואר 1936 שושנה לפרידה ולדודים

14 – 25 פברואר 1936 -לפרידה מדבורה

15 – 01 מרץ 1936 -מאבא ואמא

16 – 04 מרץ 1936 מאמא, מרים ופסיה

17 – 26 מרץ 1936 מאבא ופסיה

18 – 07 אפריל 1936 ממשה,פסי, אבא ולאה

19 – 12 אפריל 1936 לפרידה מפסי ולאה ואבא

20 – 16 אפריל 1936 מאבא אמא ומפסי

21 – 25 אפריל 1936 מפסיה ואמא

22 – 19 מאי 1936 מאבא פסי ואמא

23 – 21 יוני 36 מפסי אבא אמא ומרים

24 – 05 יולי מפסי אבא אמא ומרים

25 – 25 יולי 36 מלאה משה ופסיה

26 – 11 אוגוסט 36 ממשה בעניין הנסיעה לארה"ב

27 – 15 אוגוסט 36 מאמא נחמה

28 – 29 אוגוסט 36 מאבא ומפסי

29 – 04 ספטמבר 36 מאבא לדוד מוריס ולפרידה

30 – 07 ספטמבר 36 מאבא ומרים

31 – 12 ספטמבר 36 מאבא מרים ופסי

32 – 16 ספטמבר 36 מאבא ומפסי

33 – 20 ספטמבר 36מאבא ומרים

34 – 22 ספטמבר 36 משושנה

35 – 25 ספטמבר 36 מפסי ואבא

36 – 31 ספטמבר 36 ממשה אחרי מות הדודה

37 - 30 ספטמבר 36 ממשה אל דוד מוריס

38 - 27 אוקטובר 36 משושנה ת"א

39 - 03 נובמבר 36 מאבא פסיה ואמא

40 - 04 נובמבר 36 מאמא פסיה ואבא

41 - 15 דצמבר 36 ממשה ומאמא

42 - 20 דצמבר 36 מאמא נחמה וממרים

43 - 24 דצמבר 36 מלאה פסיה אבא ומרים

44 - 18 ינואר 37 מפסיה

45 - 31 ינואר 37 מפסיה ומאמא

46 - 14 פברואר 37 מאבא ומאמא

47 - 27 פברואר 37 מלאה על עליתה ארצה

48 - 28 פברואר 37 ממשה

49 - 16 מרץ 37 מאבא אמא ופסיה

50 - 11 מאי 37 מאבא פסי ואמא

51 - 17 מאי 37 משושנה ולאה הטיול לעמק הירדן

52 - 27 מאי 37 מאבא ומפסיה

53 - 12 אוגוסט 37 משה

54 - 14 אוגוסט 37 מפרידה ללאה ושושנה על חתונתה

55 - 10 ספטמבר 37 משלמה ונחמה שפירא

56 - 14 ספטמבר 37 מאבא משה ופסיה

57 - 6 אפריל 38 מאבא אמא פסיה ומרים

58 - 21 אפריל 38 ממשה ואבא

59 - 24 אפריל 38 מפסיה

60 - 5 מאי 38 מאבא ואמא

61 - 17 יוני 38 מאבא ואמא

62 - 28 יוני 38 ממשה אבא ואמא

63 - 20 יולי 38 משושנה

64 - 27 יולי 38 מאבא ומאמא

65 - 23 אוגוסט 38 לשושנה ולאה מפרידה ואברהם

66 - 23 ספטמבר 38 משושנה

67 - 22 אוקטובר 38 מאבא ומפסיה

68 - 25 אוקטובר 38 מאמא

69 - 7 נובמבר 38 מאבא פסיה ואמא

70 - 15 דצמבר 38 מאמא

71 - 1 ינואר 39 מאבא

72 - 15 ינואר 39 מאבא ומפסיה

73 - 2 מרץ 39 מאבא ומפסיה

74 - 2 מאי 39 אבא ופסיה

75 - 3 מאי 39 ממשה

76 - 5 מאי 39 ממשה בעניין הגירה

77 - 21 מאי 39 ממשה - הגירה

78 - 21 מאי 39 מאבא על ההצתות

79 - 27 מאי 39 ממשה

80 - 29 מאי 39 מאבא אמא ופסיה

81 - 23 יולי 39 מלאה מרעננה

82 - 31 יולי 39 ממשה

83 - 3 ספטמבר 39 מאבא ופסיה

84 - 22 נובמבר 39 מפסי ומרים

85 - 9 ינואר 40 ממשה ומרים (אלקינד) שפירא

86 - 4 מרץ 40 מאבא

87 - 19 מרץ 40 מאבא ופסיה

88 - 2 פברואר 41 מפסיה ומאמא

89 - 30 מאי 41 מאבא שלמה שפירא

לעמוד הפתיחה

שמות מהמכתבים - Names from the letters

English