תרגמה מיידיש מרים בירן חיפה, 08 יולי 2009 טל: 04-8385276
(שבועות חל בשנה זו יום למחרת, 1 יוני 1941 דני)
המכתב נשלח לשושנה ולאה לארץ ישראל.

ערב שבועות התש"א 30.5.41

בנות אהובות ויקרות!

מה שלומכם? אנחנו מאד מודאגים בנוגע אליכם בפרט ובנוגע לכלל ישראל השי"ת (השם יתברך) שיעזור לנו, אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.

מרים שלנו, שתהיה בריאה, התחתנה עם אנשים נחמדים ואינטליגנטיים. הוא פליט מפולין, בן טובים, אביו הוא ראש ישיבה, וכל המשפחה מיוחסים. וגם ייחוס עצמי יש לו, הוא בן תורה, וגם סיים סמינר להוראה ואכן בזה הוא עסק עד שהיה מוכרח להימלט. כעת הם אצלנו עד יעבור זעם.

משה שלנו עם רעייתו, יש להם משרות בפוניבז', הוא כאגרונום והיא כמורה בגימנסיה ליטאית. הם מרויחים די טוב, כך שבעצם, תודה לאל, הכל הולך בסדר. את המסעדה (רעסטאראן) אנו לא מחזיקים, אבל למחיה לא חסר לנו,
הילדים תומכים בנו.

שה' רק ייתן שלום על העולם כולו אז אנו מקווים עוד להתראות בא"י.
אנחנו כולנו תודה לאל בריאים, יצחק עם פסיה שלנו חיים די טוב.
היו לי ברוכים, שלום.

הכותב אבא. שלמה שפירא.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה