תרגום מיידיש א.מ.ש

יקירי!

אירופה רועשת בעוצמה רבה. אנו ניטראליים. ואצלנו רגוע לגמרי.
אנו מקווים שהמצב יסתדר.
דרישת שלום מאמא, מרים, וממשה. כולנו בריאים. אל תהיו מודאגים.
פסיה.

יום ראשון י"ט אלול התרצ"ט – 3.9.39
ילדי האהובים, פרידה, אברהם!

כולנו בריאים תודה לא-ל. אצלנו רגוע תודה לא-ל, אנו מקוים שאצלנו
יהיה רגוע גם הלאה. אל תהיו מודאגים, נקוה להשם שהשנה הבאה תביא
לנו ישועות ונחמות. את הטלגרמה שלכם קיבלנו אתמול בשבת. אל תדאגו,
אי אפשר לעזור בזה, רק לעשות נזק לעצמכם חלילה. רק היו בריאים
ונקווה לכל טוב.

אביכם.

דרישת שלום ידידותית להורי אברהם, אברך את כולכם בשנת גאולה וישועה.
הנ"ל.

* מלחמת העולם השניה פרצה יומיים קודם ב-1.9.1939

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה