נכתב בעברית

פרידה ואברהם ,שלום רב.

כתבתי לכם לפני זמן לא רב, אבל מכיון שמלאתי היום את בלנק הרגיסטרציה ושלחתי לקונסולט לכן אני רוצה להודיעכם איזה יתרון יש לי בתור אגרונום לנסע לאמריקה הינו אם אוכיח להם שאני מתעסק כאן במקצועי ונוסף לזה אקבל גם אפידוראט(approval) מאמריקה שאני אסתדר בתור חקלאי (לא נותנים רשיון נסיעה לאגרונום שמזמינים אותו למשרה) עומד ברשות עצמו אז אוכל בזמן הקרוב לנסע.

גם פסלה מילאה עכשיו בלנק רגיסטרציה, כי הקונסולט האמריקני מקבל שוב בקשות לנסיעה לאמריקה ז.א. כי הודעתם מלפני חדשים שלא מקבלים בקשות לנסע בוטלה, לכן יש תומ"י (תכף ומייד) לגשת לעשות נירות בעד פסלה. שמה:

Sapiraite Pese נולדה בדטנובה 1918.22.04

Vytauto qui Nr. 31

בכלל הייתי רוצה מאד שאמא ואבא יעזבו את דטנובה. העיירה הולכת ומתקטנת ונוסף לזה נודע לי כי לפני זמן מה עלה באש הרפת, הבית הישן (די שטיבל) וגם הקרחוניה (לעדאוונוי), אמנם הם עמדו להתמוטט כבר, אבל את יודעת, פרידה, את כל בלוק בניינים על החצר. הבית שאנו גרים בו לא סבל. אני אסע אליהם בשבועות ואראה מה קרה. כאן לא ענין ההיזק, כי הוא איננו גדול ביותר. חבל רק בשל מצבם. אילו הייתם יכולים לקחת אותם אַליכם היה טוב מאד.
בעדי ובעד מרים אני חושב יעשו את הנירות קרובי מרים אלקינד צריכים רק לזרזם, ובעד פעסע מרים ואבא אמא צריכים אתם לקבל נירות מהדוד סימון. בנירות צריך לכתוב:

MauSa Sapira

Agronom, Giuies Wotnuvaje 1908m 19.IV

מתעסק בזמן האחרון באגרונומיה. לא צריך לכתב שאני מורה.

ברכה רבה ממרים אלקינד, שלכם משה.

כסף אל תשלחו לבית, כי כאן זה נעשה עכשיו לפרוטות מחוץ לזה לא נחוץ להם.

ראסייניאי 21.5.39

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה