נכתב בעברית

לפרידה ואברהם שלום רב !
הנני מבלה עכשיו בבית לחג הפסח, והתפניתי לכתב לכם.
אתם מתכננים תכניות כדי לעשות דבר מה בעדנו. טוב היה אלו הייתם יכולים להעביר את מי שהוא מאתנו אצלכם.
דברתי בבית ובאנו לידי הבנה שטוב היה לסדר את הבנות בשורה הראשונה. אלא אם הדבר הזה קשה לך יותר, אז אני ג"כ לא הייתי מסרב לצאת את מדינתנו.

שמעתם בטח על הזעזוע שבפניהם עמדה ארצנו בזמן האחרון; ואע"פ שהדבר שקט לכאורה, בכל זאת יש להודות שיש לא מעט חמר שרפה. אמת, שרצוני לעלות לארץ. ואלו הייתם יכולים לסדר דבר כזה עם הדוד מוריס, כפי שזה עשה שממן לפייקא, (פרידה את יודעת זה ) הייתי מאד אסיר תודה לכם בכל אופן אני מוכן לצאת מכאן, להבה או להתם.

הייתי רוצה גם להעיר לכם ואל תעמיסו עליכם עבודה שלא לפי כחכם. אמנם אינני מתכון לעזור בכסף, כי זה כבר היינו מסדרים בעצמנו, אבל לפעמים סדור ענינים פורמליים יותר קשה.

באתי הביתה לחג הפסח בערב פסח לאחד עשר ימים. אחר החג מתחילות כבר הבחינות הממשלתיות ומחכה לנו עבודה מרובה. יש מין של צירים ממשלתיים על גבנו וגזרות רעות שעליהן שמעתי בימים אלה בהיותי בקונפרנציה של "תרבות" שעלולים להחריב את בתי הספר העבריים בליטא וביחוד הגמנסיונית שלנו.

ובכן היו בריאים ושמחים, שלכם משה.

21.4.1938


תרגום מיידיש א.מ.ש

ד' דחול המועד פסח תרצ"ח דטנובה 21.4.1938

ילדי היקרים פרידה ואברהם תחיו
כולנו בריאים תודה לא-ל. אנו ממתינים למכתבכם, חיכינו למכתב שלכם לפסח, אבל לעת עתה עדיין לא קיבלנו, אנו מקווים שבימים אלו נקבל את מכתבכם.

פרידה'לע! את שאלת אותנו מספר שאלות, ולא ענינו לך עליהם תשובה. אנו יודעים טוב מאד, הלב שלך, רצונותיך הטובים, הם רק לעשות טוב עבורנו. אבל לצערנו אינך נמצאת במצב שתוכלי לפעול עבורנו, בזמן שאת עצמך עדיין אינך מסודרת לגמרי.

זעלבסטפערשטענדליך אז מיר דארפען זארגען פריער פער די מיידלעך, איבערהויפט פער די וועלכע זיצען אין דאטנאווע, (מובן מאליו שעלינו לדאוג קודם כל לבנות, בעיקר לאלו שנמצאות בדטנובה). למרות שמרים היא הראשונה, בכל זאת צריך לפעול גם עבור פסיה. באם זה יתאפשר לקחת אותה לאמריקה, ולאחר מכן, כשבעזרת ה' יהיה רגוע יותר בארץ ישראל, נשתדל אז לשלוח את מרים לשם. כך אנו מדמיינים. אולי ה' ימלא כל משאלות לבנו לטובה.

נפגשת עם העשל פישל? מה הוא אומר? ספרי לו את מצבנו, אולי הוא יקח את זה לתשומת לבו.

היו בריאים.

אביכם.

פעסע גם היתה כותבת לכם, אבל היא בקובנה, מתארחת אצל החלוצים של לאה. הם הזמינו אותה לפסח. אמא עסוקה בהכנות לימי החג האחרונים של פסח. בפעם אחרת הם יכתבו לכם גם כן. היו בריאים.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה