נכתב בעברית

עיה"כ תרצ"ח 14.9.37
בני היקרים פרידה ואברהם !
השלום לכם יקירי? לנו ת"ל (תודה לאל) שלום כה לחי.
אתנו חדשות אך והנני ממהר ומקצר לכתב לכם יען כי כבר הגיעה השעה השני אחרי הצהרים ונחפז אנכי ללכת לביהמ"ד (לבית המדרש) להתפלל תפילת מנחה ולבקש מאת השי"ת (השם יתברך) שיסלח לי על כל עונותי ועל כל עונות אנשי ביתי ויכתבום ויחתמום לחיים ולשלום לשנת גאולה וישועה לנו ולכל ישראל הפזורים בארבע כנפות הארץ ונזכה לראות בארץ

אביכם המברך אתכם בגמח"ט.

ברכתי הלבבית להוריכם הרב והרבנית ולכל משפחתכם אברך את כולם בגמח"ט שנת גאולה וישועה.


לפרידה ואברהם שלום רב,

באתי היום ליה"כ הביתה ומצאתי את כל ב"ב שלמים ובריאים. קראתי גם את מכתבכם מהקיטנה ושמחתי לשמע שהנכם שבעים רצון אחד מהשני, הוי אומר שהזיווג עלה יפה.

נשארתי לעבד גם השנה בתור מורה בגמנסיון ברסיניאי. בשנה זו קבלתי יותר שעות לשבוע ולכן אשתכר קצת יותר. אני מלמד השתא מחוץ לטבע וגיאוגרפיה גם חשבון במחלקה אחת. ואע"פ שהנני עבד בבי"ס וגם בסביבה של חברים מורים והילדים והשפה העברית מצלצלת בפי ילדנו והעבודה ג"כ לא קשה, בכל זאת הייתי יותר שבע רצון יותר אילו הייתי יכל לעבוד במקצועי-בחקלאות. אקוה שאחרי עלותי לארץ יעלה בידי למלא את שאיפותי.
גם גורלך אברהם לעבד במקצע המלמדות באופן זמני; הלואי שתקבל עבודה במקצועך ותעלה מעלה מעלה. אני חושב להשאר בבית כשבועים ז.א. עד אחרי החגים ואז אני שב לעבודה ברסיניאי.

הנני מאחל לכם שנת אשר והצלחה.
תהיה השנה שנת גאולה שלמה לארצנו.
היו בריאים דרשו בשלום ההורים

שלכם משה.

דטנובה

תרגום מיידיש א.מ.ש

לפרידה ולאברהם, שלום רב!
פרידה'לע, קיבלנו את כל מכתביך, וגם את מכתבו של אברהם. את הרי יודעת פרידה, איזו שמחה נהיית בבית כשמקבלים מכתב שלכם. לא מתעייפים מלקרוא, עד שמקבלים מכתב נוסף.

מארץ ישראל קיבלנו בשבוע שעבר שני מכתבים, מלאה ומשושנה בנפרד. אלו מכתבי מזל טוב לנישואיכם.

מלבד זה אין בבית חדשות, אמא ומרים עסוקות להכין את הסעודה המפסקת. והאוירה בבית קצת מתוחה, כי הלא ביום זה כל עוונותינו "יכתבו ויחתמו".
(ההמשך בעברית)
כי הלא ביום זה כל עונותינו "יכתבו ויחתימו", נו אסיים באשר עסוקה אני קצת. מאחלת אני לכם בשנה טובה ומוצלחת.
אחותכם הצעירה ה"מוזינקאלע" פסיה.

ברכה להוריך אברהם, ולכל ב"ב.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה