נכתב בעברית

לפרידה ואברהם שלום וברכה,

היתה לי הפתעה משמחת בקבלי היום ידיעה ע"ד (על דבר) התחתנותכם. אני נמצא עכשו בקיטנה ע"י הים.

ובכן, מגדות הים הבלטי הירוקים הנני שולח לכם ברכות ואחולי הלבביים, ברכת אח ביום שמחתכם הגדולה, תבנו את ביתכם בא"י העצמאית והחפשית. מיותר, אחשב, בחוגי משפחה צריך להרבות בברכות, תהיינה שורותי המעטות האלו לזכרון ולברכה לכם ביום שמחתכם.

באתי לכאן, לפלנגה לפני שבועיים, להנפש מהעבודה. בשבוע הבא הנני חושב לשוב לעבודה – לראסיין. נחתי יפה במשך השבועיים ועכשיו אוכל להתחיל בעבודה מאומצת.

מהבית הנני מקבל מכתבים תכופות; הם שולחים לי גם את המכתבים שמתקבלים מחוץ לארץ. לפני זמן מה נפגשתי עם שבע מתכליס שחזרה שוב לא"י. היא סיפרה משושנה, כי גרה אתה בחדר.

אבקש מכם וביחוד את אברהם החדש לכתב לי, כדי שנוכל יותר להתודע דרך החילוף מכתבים.

היו בריאים, שלכם משה.

תדרשו בשלום הדוד ויתר הנלוים.

פלנגן - 12.8.1937

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה