נכתב בעברית

לפרידה שלום רב !

באתי ליומים הביתה, כדי להפרד מלאה העולה; וזה חַל בדיוק ביום פורים.
לפני שנתיים, הנני נזכר, באתי לפורים ומצאתי את נירותיך מאמריקה.

לאה שבעת רצון ומלאת שמחה שהניה עולה, אע"פ שהמצב בארץ, כפי שידוע לך, קשה.
כפי שידוע לך הנני עובד ברוסיין, היום אני חוזר לשמה.

בדטנובה לא מצאתי חדשות; אותה העירה העלובה שהיתה. בבית כֻלם בריאים ושלמים.
החרף בליטא בזמן האחרון נעשה קשה מאד. ירד שלג רב.

כן מצאתי בבית "ליסק" חדש רֶסְטורן ז.א. טרַקטור בלע"ז.
מה שלומך? איך את מרגישה? מה עבודתך? היי בריאה ושלמה

רב שלום לך, שלך משה.

28.2.37 Dotnuva

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה