נכתב בעברית

25.9.36
פריידאלע יקירתי !
מאד קשה לי להתחיל לכתב. הלב כואב הראש סובב.
מי זה יכל היה לחשוב כי דודתינו היקרה איננה כבר בין החיים, קשה להאמין, כי אדם כזה כבר נלקח מאיתנו לעולמים.
פריידאלע חביבתי, מבינה אני מה עבר עליך במשך הזמן הזה נשארת כה גלמודה ובודדה בעיר הגדולה.
ראי הביטי על עצמך איכלי וישני ורק אל תבכי כי שום דבר לא תואילי. מאד אני יריאה לבריאותך.
איך את מרגישה את עצמך אחרי האסון הגדול?, נחמי את הדוד הזקן באבלו- אבלנו הקשה.
את מכתבך קראתי. הרבה עליו בכיתי. פריידאלע כתבי לנו מהכל בפרוטרוט מהאסון. מה דברה הדודה לפני מותה? מה המציאו הרופאים ממותה? האם היתה זאת התקפת לב חזקה שלא היה ניצוץ כתבי לנו מהכל כי רוצים אנחנו לדעת, אולי יוקל הכאב.
יודעים אנחנו היטב מה היתה הדודה לנו. הרבה מאד עזרה לנו ועוד רצתה לנו לעזור. הדוד גם כן יודע (חושבת אני) כמה הדודה אהבה אותך והוא ישמר על פקודתה ורצונה ויראה שלא יחסר לך שום דבר.

כתבי לנו אם הולך הדוד לפבריקה? ומי מנהל את הבית?
מתארת אני לי כמה רזית במשך הזמן, פריידאלע הביטי על עצמך, די כבר לאבל כי לא יכולים אנחנו ללכת נגד החק הטבעי. כך הם החיים.
אמא לא יודעת מהאסון. אל תכתבי עוד כעת. כי מה תואיל אם תדע?
אמא מרגישה טוב את עצמה. ישנה יותר טוב מאשר קדם. קנינו עכשיו אגסים טובים מאד אמא ואבא אוכלים אותם. יש לנו גם תפוחים טובים (השנה עלו בזול פירות אצלנו) אמא גם כן תכתב לך אינני יודעת אם לצרף את מכתבה או לא.
פריידאלע מבקשת אני אותך עוד פעם אמצי וחזקי. הביטי על הדוד, אכלו וטיילו ורק אל תבכו כה הרבה כי זה יזיק לבריאותכם.


מאד הרבה חשבתי לכתב אך העט לא נותן. מעיק מה על הלב קשה לכתב. משושנה'לה קבלנו היום גלויה. המצב בארץ הולך ומסתדר.
לאה ומשה לא יודעים עוד משום דבר. פריידאלע כתבי לנו תיכף מכתב. כתבי לנו רק את האמת איך את מרגישה את עצמך? אולי את צריכה להועץ עם רופא. איך את ישנה בלילה? האם סופיה אצלכם?
מנשקת אני לך הרבה פעמים. מאד חורה לי שאין אתך מאיתנו איש. אך נקוה ואל נתיאש נתראה עוד מתי שהוא ונחיה כולנו ביחד. אחותך הדואגת לבריאותך.

פסי.


פרידה-לה!
הנני חושב שתוכלי להראות את מכתבי שהנני כותב לך להרב מרגלית ולקרובים ולשותף של הדוד מר יוסף פיכול אז יקל לך גם לדבר עמהם.
כתבי נא לי מה דעתך בזה אם הדוד יכניס את אֹמנתו סאפ אצלו לביתו או לא ואיך יהי עם הכסף של הדודה ע"ה(עליה השלום)שהיה לה בבאנק על שמה ישאר למלוכלה או ינתן לדוד.

אביך.

אמך עדיין לא יודעת מהאסון שקרה לנו על כן אם תרצי לכתב במכתב דבר מה שאסור לאמא לדעת אז תכתבי על כתבת הרב קישעלעווסקי בסימן d.s.
ר"ש מארקוס הנה חולה מסוכן ואינו בביתו ע"כ (על כן) אל תכתבי על כתבתו.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה