נכתב בעברית

יום ד' ערה"ש דטנובה 16.9.36
בתי יקירתי פרידה!
השלום לך השלום לדודך? לנו לכולם ת"ל שלום,
בביתנו חדשות אין הכל כדאשתקד. מקבלים אנחנו מכתבים תכופים מא"י מאחותך רייזעלע הנה בה"ש שלמה ובריאה וגם שבעת רצון כמנהגה תמיד.
משה הנהו בפלונגאן בתור מורה אנו חושבים שיבוא הביתה לימי חג הסוכות, מלאה קיבלנו מכתב הינה שואלת במכתבה אם אנחנו מקבלים מכתבים ממך ומה את כותבת כמדומני שהיא איננה יודעת עוד מהאסון שקרה לנו.

יקירתי אל תדאגי יותר מדי ואל תבכי כי ירא אנכי לשלומך לבל תחלי ח"ו (חס וחלילה) הרגעי ברוחך והיי שמחה ועליזה גם כן תשמרי את דודך ותנחמי אותו.
כתבי נא לנו מעשך כעת אם לשבת בבית בתור עקרת הבית או כקדם, לאמך ת"ל (תודה לאל) שלום היא איננה יודעת עוד מאומה. אם לפי דעתך צריכה היא לדעת מזה אזי כתבי כמו שאת מבינה שדודתך חולה מסוכנה או אחרת.

דורשים אנו בשלום דודך הטוב ומברכים אתכם בכתיבה וחתימה טובה בשנת חיים ושלום שנה שתכלה קללותיה ותחל ברכותיה חיו בשלום.

אביך.

ובשוליים מפסיה:
פרידאלע!
מנשקת אני לך הרבה פעמים ומאחלת לך בשנה טובה ומוצלחת וגאולת אחינו בני ישראל.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה