נכתב בעברית

יום ד' כ"א אלול תרצו דטנובה 7.9.36
בתי יקירתי פרידה !
מה שלומך אהובתי אחרי האבל הכבד הזה שקרה לנו.
התחזקי ואמצי וד' הטוב הרחמן המרחם לכל הוא ירחם גם עליך האומללה וינחם אותך מיגונך.
אצלנו חדשות אין הננו כולנו ת"ל בחיים והשלום.
ביום ו' העבר כתבתי מכתב לדודך ולך אבל לא אוכל לחכות עד אשר אקבל ממך מכתב.
ליבי יכאב לי מאד עליך איך נשארת כה גלמודה בלי מחסה ועזר תקותך היחידה דודתך נסתלקה ממך... אבל בתי אל תפלי ברוחך ואל תאמרי נואש חזקי ואמצי כבראשונה להשיג מטרתך שחשבת וד' יהי בעזרך.

כתבי נא לי אם צותה(צוואה) דודתך ע"ה(עליה השלום) דבר מה אודותיך לפני מותה, לפי דעתי עליך לפנות אל הרב מרגלית איש חי' ברווד ושותפו של הדוד מר יוסף פיכל ולבקש מלפניהם שידברו עם דודך לטובתך... ואם קשה זה לך אזי תכתבי לי כתבתם (אדרעס) ואכתוב אני אליהם בבקשתי ואולי יש לך עוד אוהבים שישתדלו בעבורך.

בתי יקירתי דואגים אנחנו לשלומך ומצב בריאותך ע"כ תיכף בקבלך מכתבי זה תעני לו.
אביך המברך אותך בכתיבה וחתימה טובה לשנה החדשה.

ברכה לדודך היקר ולכל קרובינו ומיודענו, אני מברך אותם בשנת חיים ושלום וכל טוב.

שלמה שפירא.


תרגום מיידיש א.מ.ש

(טייערע גוטע פריידאלע) פרידה'לה הטובה והיקרה,

היום נודע לנו האסון הגדול שאירע לכם ולנו, אנו מזועזעים מהאבידה הגדולה שאבדנו.
מהר מדי הדודה הטובה והיקרה שלנו כבר איננה. אין לנו מילים לתאר מה שאיבדנו. הדודה שלנו היתה עבורנו יותר מאשר דודה, כזה אדם טוב ומסור כמו שהדודה היתה קשה למצוא. אדם עם הרבה הרבה מעלות. הדודה היתה צריכה עוד לחיות בשביל עצמה ובשבילנו. היא עשתה עבורנו ושאפה לעשות עוד.

פרידה'לה, ראי להחזיק מעמד, שמרי על עצמך. השגיחי על הדוד. תראו לא לאבד את הבריאות. מה אפשר לעשות, אי אפשר ללכת נגד הטבע. ככה הם החיים, צריך לקבל את הכל כמו שהוא, זה לא יכול להיות אחרת.

תראי פרידה'לה לעסוק במה שלא יהיה, לעסוק בניהול המשק, או במשהו אחר. רק לא ללכת בטל. מה קורה עם הדוד, הוא עובד? איך הוא מרגיש?
כתבי לנו פרידה'לה על הכל, אנו חוששים לבריאותכם. רק לא להתייאש. מה לעשות, צריך לעבור הכל.
(זיי געזונד און שטארק זיך.) היי בריאה והתחזקי.
(בעט דיר, דיין איבערגעגעבנע). מבקשת ממך. המסורה לך.
מרים.

דרישת שלום לבבית לדוד.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה