תורגם מיידיש ע"י א.מ.ש

יום שישי דטנובה - 4.9.36
ליבער טרייער שוואגער מאריס. (גיסי האהוב והנאמן מוריס)
מה שלומכם , איך אתם מחזיקים מעמד אחרי אסון גדול ומר כזה שאירע לכולנו.
כעת היום נודעה לי הידיעה המרה בנוגע למערי האהובה והנאמנה שלנו, שלפתע היא אבדה לנו. אהה, ווי לנו שהגענו לשמוע את המאורע העצוב.
מערי הנאמנה, גאוותה של משפחתנו, שדאגה, גמלה טובות, ועזרה לכל המשפחה בכל מה שהתאפשר, הרי יכלה עוד לחיות, והיתה צריכה לחיות, היא הרי לא חיתה רק עבור עצמה, אלא גם עבור הזולת, מדוע השם לקח אותה כה מהר מאתנו.
רבונו של עולם, אתה צודק ומשפטך צדק, אבל אנו בני האדם איננו משיגים זאת בשכלנו. אדם כה גדול, עם תבונה רבה, יכל הרי עוד לפעול בחייו. אבל לצערנו, מערי הנאמנה שלנו עזבה אותנו לנצח, היא הלכה לבית עולמה ועזבה אותנו לאנחות. שתנוח בשלום.
ואתם, גיסי האהוב, התחזקו, החזיקו מעמד חזק, בריאותכם הרי אינה כה חזקה, שהשם יחזק אתכם בכדי להתמודד עם הצרה גדולה.
אתם אינכם הראשונים ולא האחרונים, רבים שתו ורבים ישתו מכוס התרעלה זו. ה' ינחם אתכם.
גיסי האהוב, אני מבקש מכם, כתבו לנו מכתב בידכם שלכם, זה יהיה לנו לנחמה באסוננו הקשה. כשמערי שלנו הנאמנה לא כותבת לנו, כתבו לנו אתם.
איך מחזיקה מעמד פרידה בתנו הבודדה, היא הרי איבדה את הדודה שהיתה גם אמה, היא הרי דאגה ועשתה בעבורה כל טוב, כמו לילדה האמיתי. כעת אחרי האבידה הגדולה, מבקש אני מכם שתהיו אתם עבורה דוד, דודה ואמא, ויהיה זה לזכרה של מערי שלנו המנוחה, זאת היתה תקוותה.
אני אקפיד לומר קדיש עד כמה שיתאפשר, ואשמור את יום השנה. בלע המות לנצח ומחה דמעה מעל כל פנים.
שלכם, שלמה.

מיין נחמה לעבען ווייס נאך קיין זאך פון די טרויעריגע נייעס (נחמה שלי עדיין אינה יודעת כלום מהחדשות העצובות), איננו יכולים לומר לה את זה במצב בריאותה הרעוע. היו בריאים.


ביתי האהובה פרידה'לה
מה שלומך ילדתי. אבדת את הדודה הטובה שלך, מורת הדרך הטובה שלך, עברת חויה נוראה.
. הצרה היא גדולה מידי, לפתע היא הלכה, איננה, זו היא אבידה שאינה חוזרת. אבל כבר אי אפשר לשנות את הדברים. התחזקי, החזיקי מעמד חזק ילדתי, אל תאבדי את בריאותך.
הלב שלי מלא מידי בכדי שאוכל להעביר לך את כל מה שנעשה שם בתוכו. זה מובן לך מאליו. אנו צריכים לבקש מאת ה' בריאות כדי לעבור את זה.
קראתי את מכתבך לפ. מרקוס. אמא עדיין איננה יודעת, אולי את תכיני אותה לזה, או שאנו נכין אותה. במצב העכשוי זה בלתי אפשרי. כתבי לנו מכתב לכתובתו של הרב, להעביר ל-S.S., בראשי תיבות, לא יותר. במכתב אחר הביתה כתבי לנו בפרטיות.
היי בריאה.
אביך.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה