נכתב בעברית

לפרידה, שלום רב ! 11.8.36

ביליתי את כל הקיץ בדטנובה והנה מתקדם כבר הזמן לצאת לעבודה ולא אדע עוד לאן פני מועדות כי בית הספר בפלונגין הוא רופף מאד ולא ידוע אם יוכל להמשיך את קיומו להבא. ומשרות פנויות אין לעת עתה. לכן הייתי רוצה לצאת מליטא.
נפגשתי עם זלצין ודיברתי עם עוד אנשים כלם פה אחד שאילו הייתי מקבל נירות כמוך אפשר לצאת לארצות הברית באופן לֶגלי, בלי שוחד רק עם הוצאות הדרך. מובן שאין לדבר על זה טרם הסתדרת, טרם את נמצאת עוד אצל אחרים. אבל אם את תסתדרי ותהיי בלתי תלויה, אז אני חושב אפשר יהיה להתחיל בזה.
אם הם בכל זאת לא יסכימו לזה אז ישנה עוד דרך אחת כפי שמסר לי אדם אחד מכירי פסח רימן שהיה בקיץ זה לבקור בליטא בפלונגיאן ונפגשתי איתו במקרה לפני ימים אחדים בקובנה.
הוא הנהו מורה בסמינר למורים שע"י האינסטיטוט ר' יצחק אלחנן. הוא אומר שע"י האינסטיטוט הזה מתקים עוד קולדז' זהוא בית ספר גבֹה וכשמתקבלים אליו (כמובן עם אטיסטט) (תעודת גמר). מקבלים רשות כניסה לארץ. כמובן צריך לבקר, ואח"כ אפשר באיזה אופן שהוא להשאר בארץ.
זה בטח הוא יודע ממקרים כאלה; ואפשר לסמוך עליו מחוץ לזה צריך להכניס דמי קדימה שכר לימוד כ-125 דולר לחצי שנה ועוד המלצה. מילא המלצה יותר קל לקבל מאשר דולרים זה יתן לי כבר אותו האדון שאמרתי לך "רימן" אם הדבר יבא לידי כך. בכל אופן הייתי רוצה אחרי שאת תסתדרי שתתחילי לדאוג ע"ד (על דבר) זה.
אגב אולי יעזור לך אותו האיש עם משרה אולי ידוע לו דבר מה מזה. תוכלי לשאול אצלו. הוא אמר לי שהמשכֹרת באותו התלמוד תורות פחותה מאד, בודאי הוא ימצא תמיכה יותר שמנה. אגב הוא מזהיר בכלל לבלתי המצא בחברת אותם מדברים עברית או אידיש כי זה מזיק ללמוד וידיעת השפה האנגלית על בוריה דבר הכרחי לכל אדם אינטליגנטי.
הנה את רואה מכתבי היום הוא מעשי מאד. מר רימן מסר לי עוד אדריסא של סמינר ששם עוד הדבר יותר קל עם דרישה זהוא:
Jewish Theological
Seminary Broadway and 123 str.
New York N.J.
האדרסא של מר רימן וגם של הקולדז שבו מר רימן הוא מורה:
Mr. Reuel
Jeshiva College
Awste Que 186 str.
New York N.J.
P. Ruyinon
דרישת שלום לדודה ולדוד. היי בריאה ושמחה
שלך, משה.

גם אבא רצה לכתוב לך, אלא בשל חֹסר מקום
יגרע מקומו היום. הוא דורש בשלומך הטוב.
הנ"ל.

בשוליים נכתב:
בשל אחור זמן האחיות לא נסעו לקיטנה. הן מרגישות את עצמן לא רע. הדודה כתבנו אחרת.
הנ"ל.


תרגום מיידיש א.מ.ש

דטנובה.
טהייערע שוועסטער שוואגער ליבע טאכטער פרידא. (גיסי וגיסתי היקרים, ביתי האהובה פרידה).
את מכתבכם קיבלנו, גם את ה-25 דולר. אני מודה לך מאד. מרים ופעסעלע נסעו תיכף לנופש, אני מקוה שהם יתאוששו. יש כעת מזג אויר טוב, יבש וחם.
מערי האהובה, מדוע אינך מזכירה כלום אודות האח והאחות משיקגו, כתבי מה קורה אתם, צריך הרי לדעת. מה שלום גיסתנו באשע, גם שלום בנה העשיל? פרידה לא כתבה לי אף פעם אודותם.
משמח אותי מאד שמוריס מרגיש טוב, שרק נשמע בשורות טובות מכולם. אני מאד שמחה שאת כותבת לי חוות דעת חיובית אודות פרידה, אני מאמינה שלא שיקרתי לך כשהיית אצלינו בנוגע לפרידה, מיין מיינונג . שהשם יתן לה מזל, ויהיה עמה גם הלאה בעתיד טוב.
שרק נהיה בריאים. בנוגע לבת דודתנו שרה, משמח אותי מאד שהיא חיה, אני מאד לא בסדר בנוגע אליה, שלא כתבתי לה מכתב כל הזמן, השבוע אני כותבת לה מכתב, רק אני לא יודעת אם הכתובת היא אותו הדבר. הייתי רוצה שתשלחו לי את כתובתה.
ביתי האהובה פרידה, את ודאי כבר תהיו מודאגת על שהמכתב שלנו התעכב קצת.
לאה נסעה ביום ראשון לקובנה, ה-9 לאוגוסט.
משמח אותי מאד שאת מתיידדת עם בנותיו של אחינו המנוח. אצלינו אין שום חדשות, אנו מצפים לקבל ממך לעיתים קרובות מכתבים עם ידיעות טובות ממך ומכל אלו משלנו.
וויעס ווינשט אייך, שוועסטער שוועגערין מוטער (המאחלת לכם, אחותך גיסתך ואמך)

נחמה.


למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה