נכתב בעברית

ערב פסח התרצ"ו. לפרידה שלום רב ! Datnuva - 7.4.36
קבלתי את מכתבך לפני שבוע בפלונג'ה והנה היום בערב פסח באתי הביתה ואמלא ביחד שתי שליחויות, אכתוב בעדי וגם בעד ב"ב, כי הם כלם עסוקים בהכנות החג.
מכתבך היה לי באמת מענין כי מצאתי בו חדשות מחייך החדשים. את מבקשת שאכתב לך אמת מדטנובה ומהבית אבל תארי שאת באה מקובנה לדטנובה לחג ודטנובה היא אותה המרה האפורה והשקטה – איו חדש, אין חיים, הכל כמו שהיה.
את כותבת שהנך מתענינת לדעת מהמצב בליטא; ובכן מה שנוגע לחיים האקונומיים שאת הלא יפה יודעת כמונו ומה שנוגע למצב הפוליטי אמנם האוירה טעונה חֹמר מפוצץ וזה מֵניעַ אנשים צעירים לעזב את הארץ ולנדֹד למקומות יותר בטוחים. מכאן שאין לי רק חדשות ופעסע מחכה לתורה, אז אותר הפעם ואגמר את כתיבתי.

שלום רב לדודה ולדוד וליתר קרובינו.

חג שמח ועבודה פוריה
שלך משה.


נכתב בעברית

פרידלה שלום לך.

אתמול קבלנו את מכתבך וביחד גם מכתב וחבילה משושנה דרך כייכל גרבר היא שבה מא"י. לספר לך הכל מה שכייכע מספרת אי אפשר כי לא יספיק לי כל הנירות שיש בדטנובה לכתיבה. יש לה אלף אלפים מעשיות מכולם ועל הכל. משושנה היא מסרה לנו ד"ש כי עובדת היא ומשתכרת לא רע נראית לא רע ושבעת רצון מחיה בארץ. בכלל היא אומרת שכולם עובדים הרבה עד מאד ושאדם דטנובאי לא יוכל לתאר לו את קשי החיים משם.
שושנה, אומרת כייכע באה אליה ביחד עם ויניצקי "פיגאלעך מיינע" (כינוי חיבה). אומרת היא לו ראיתם את וויניצקי לא יכלתם להכירו. לא אותו. עובד קשה מאד, אבל משתכר לא רע.
שושנה שלחה לנו רולט שחור. על הגב ישנם פרחים אויסגענייטע (רקומים) זו עבודה יַפָנִית. עניבה, מפה למצות סיכה מתצרת "בצלאל". כל המתנות יפות מאד ביחוד הסיכה מוצאת חן בעיני. כן שולמית הערב יהיה הסדר הראשון. בבית כמעט הכל מוכן. אבל בכל זאת יש עוד עבודה. לאה סדרה את הבית יפה מאד. אמא גמרה עכשיו לכשר את הסְקבראצעס (המחבתות) והתנור. מרים מתקנת כתנת לאבא.לכולם יש עבודה רק משה אחד לא מוצא לו עבודה שיתאים בעדו.

בחוה"מ, אכתב לך מכתב יותר גדול.
אלף אלפים ברכות לדוד ולדודה ולך נשיקות.
שלך פסי.


תורגם ע"י א.מ.ש

ביתי יקירתי פרידה! 7 אפריל 1936

מה שלומך ילדתי? היום בערב פסח כשהילדים התקבצו הביתה, אנו נזכרים שחסר לנו עוד שני ילדים בבית, אבל מיד כשזה עולה בדעתי, בו זמנית אני שמח עם זה, רק שה' יעזור שתהיה לכם הצלחה היכן שתפנו, שנשמע מכם בשורות טובות, ונראה אתכם מאושרים. אצלינו אין שום חדשות, תודה להשי"ת כולנו בריאים. תהיו גם כן בריאים.
אביך.
דרישת שלום לבבית לדוד ולדודה, תהיו כולכם בריאים. אנו מאחלים לכל קרובינו בריאות וכל טוב.


בהמשך מכתב מלאה עברית:
לפרידה היקרה!

הנני בבית והפעם באתי דוקא לפסח. את בודאי תתפלאי איך זה הרשו לי לבא לחג הביתה. אבל לכל דבר יש איזה מקרה והפעם היה בעזרי השטפון בדיוק ביום הפורים זז קצת הנימן ועלו המים. אנחנו גרנו ברחוב ינובה ושטפו המים את ביתנו הוכרחנו לעזוב את הדירה ולעבור לגור בבתים פרטיים ז"א בחדרים. ככה יצא שהקולקטיב התפזר לזמן מה, עד אחר פסח. בין כך הדירה תתיבש ונשוב לדירתנו. בדרך כלל היה עליז מאד בזמן השיטפון שטנו בסירות ככל אשר עלה בידנו ובכן מכיון שבקולקטיב כאילו התפזר נסענו הביתה לחג. בבית אין חדשות כולם בריאים ועסוקים בהכנות לחג.
מה נשמע אצלך? מה שלומך האם כבר התרגלת לאופן חייך החדשים? האם לא קשה עליך העבודה יותר מדי? מענין לדעת אם דומה בית החרושת של הדוד לבית- החרושת שלנו. ככה אצלי אין חדשות. הנני עובדת ושבעת רצון. למה לא ענית על מכתבי? זה לא יפה יותר מדי מצדך.תכתבי על כתובתי.
ד"ש לך מדבורה יאגייטע היא גם כן עובדת בפבריקה היתה רוצה כבר להפטר מהעבודה ומליטא בכלל, אבל זה עניין לא קל ביותר כעת, אבל יש לקוות שנעלה מתי שהוא. טייבאלע שוביץ עולה תיכף אחר פסח.
ראיתי אתמול את מכתבך, החבילות שאתם שולחים יביאו לנו תועלת רבה תודה רבה לכם. אסתפק הפעם.
ברכה לדודה ולדוד.

רב שלום וברכות שלך לאה.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה