תורגם ע"י א.מ.ש

תאריך משוער 1 מרץ 1936

אחותי גיסי ובתי פרידה היקרים. את מכתבך קיבלתי, משמח אותי מאד שאתם מרגישים טוב. יתן ה' שתמיד נשמע בשורות טובות.
אני מודה לך על דרישות השלום מבני משפחתנו, אני מייחלת לדעת אודות מצבם של כל אלו משלנו.
זה שמסרתם לעטיל אבעלעבסקי את דרישת השלום מאחותה, היא שמחה מאד, ומודה לך מאד על דרישת השלום החיה. גם אני שמחה שאת מקיימת את מה שביקשו. היי בריאה ועליזה. כתבי מכתבים ארוכים. מכתבייך מאד משמחים אותנו, זה נושא לעסוק בו, לקבל ולכתוב מכתבים.
המאחלת לכם, אחותך גיסתך ואמך.

נחמה.


בתי היקרה פרידה
כל המשפחה כבר כתבו לך, ואני כותב לך האחרון, "אחרון אחרון חביב". אם לומר את האמת, באמת אין אצלנו שום חדשות לכתוב לך, הכל כפי שהיה. אבל מוכרחים הרי לכתוב.
אצלנו עדיין לא היה לעת עתה דרך חורפית. היום ירד אצלנו שלג, אבל מזג האויר לח, יורד גשם מידי פעם. געוויינליך, ווען ס'וואלט זיין גוטע וועג, וואלט דער פדיון גיווען בעסער. (מן הסתם אילו הדרכים היו טובות יותר, ההכנסות היו גבוהות יותר). היי אפוא בריאה.
אביך.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה