נכתב בעברית

פרידאלע חביבתי שלום לך. 6.12.35

שתי שבועות כבר לא כתבתי לך. נדמה לי שיותר זמן עבר. התגעגעתי לדבר אתך. ביום השישי הזה והעבר קבלנו את מכתביך מהספינה וגם מהמקום. ולאשרי אני הראשונה קראתי את המכתבים. שמחה שלמה היתה בבית ממכתביך. בלי גוזמה קראתי את המכתב הראשון עשר פעמים. הלא צריך היה לאמא ולדודה ליחוד לבאר ולתרגם את המכתב העברי. ודוקא קבלנו אותו בליל הששי. והלא את יודעת שבליל ששי השעות כה ארוכות וממושכות בעולם. עמדנו כלנו ע"י התנור ואני אמרתי שאלך אל הפוסטה. בבית כולם צחקו ממני. אבל אני לא התעצלתי והלכתי.

ללכת היה קשה מאד כי היה חשך, אפל, גשם ורוח קריר מצד הוואלודי. באתי לפוסטה שאלו אותי אם הרוח האט מיר ניט פארשלעפט (האם הרוח לא עצרה אותך) ואני הגדתי אז ער האט מיר געבראבט פאטראגן. (הרוח דווקא נשאה אותי לכאן) ומה גדלה שמחתי (אחרי הליכה קשה זו) כשבנוויץ' נתן לי מכתב ותיכף הכרתי את כתב ידך. קצת קראתי בפוסטה ואחר רצתי הביתה, בכל האימפעט שהיה בגופי, על המדרכה לא יכולתי ללכת כי היה חשך הלכתי באמצע הרחוב רצתי אל הבית וצעקתי. יש מכתב! לא חפצו להאמין. מכתבך הלך עשר יום. מכתביך מניו-יארק הלך 15 יום.

את מכתביך הראשון שלחתי ללאה וגם מכתב משושנה שקבלנו ביום החמישי. שושנה כותבת אודות התמונה ששלחנו לה היא מוצאת שכולם מראים טוב. חוץ ממך. כל המכתב כתוב אודותי. שאני כבר טפשה גדולה. היום אני כותבת מכתב למשה ושולחת לו את מכתבך האחרון. את המתנה ששלחת לנו במכתב מצאנו. תודה לך.

מה שלומך ואיך את מרגישה את עצמיך, במקומך החדש? מדוע את כותבת שבהיותך רק שני ימים אצל הדודה כבר חושבת את להתחיל במה להתעסק ז.א. לעבוד מלאכה. בודאי עוד לא הנפשת? כתבי לנו מהכל בפרטרוט וכל שבוע אז גם אנחנו לך כה נענה. איזה מזג אויר אצלכם באמריקה?

עכשיו צריך קצת לכתב מהבית. אע"פ שחדשות אין. ביום החמישי הייתי בקדני למדד את מעילי. יש לי עכשיו רק עסק אחד. לנסע בכל שבוע למקום כמו שדוד יאשעס אומר. קניתי לי שלשה עורות קאטיק לצורון (לצוארון) ביום השני הבא יהיה כבר מוכן. לימי החנוכה אסע לקובנה. ואז אכתב לך מהכל.

נו נלך הלאה. אמא עושה ללאה שַל יאק מצמר ביתי כמעט שכבר מוכן. זה יהיה עבורה טוב מאד. גם הבלי שרולים כבר מוכן בעדי הוא מתאים לי מאד. אתקן לי את שמלתך האדומה ואז וועל איך זיין אַאויסגעפוצטע פרויליין.   (ואז אני אהיה מגונדרת).

מרים לא נסעה עוד בקדני. מהחברה קבלנו מכתבים. הדודה מתכוננת לנסע לינובה. ברכה לך ממנה. היא מצוה לי לשאל אותך הרבה שאלות אבל אני מתעצלת ואומרת שאת תכתבי גם כך. כתבי לי בעברית מהכל ואז לא תעבר אצלך דרך הצנזורה. אני גומרת כי כבר השעה התשיעית . ולאמא ומרים עוד צריך לכתב.

ברכה לדודה ולדוד וליתר המכרים.

מנשקת אני לך אלף נישוקים.
אחותך האוהבת אותך בכל לב, פסי.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה