נכתב בעברית

דטנובה 22.11.35

לשלומת'ל שלום רב !

אתמול בחצי-11 קיבלנו את הטלגרמה ממך. באמת לא קוינו לקבל אותה ממך, כי כבר עבר יום שלישי ולא היתה לנו ידיעה אז חשבנו שצריך לחכות למכתב. ביושבי ליד התנור בבית ואמא ואבא ומרים היו באַרבַטִינה (חדר תה, חדר בו עמד המיחם-דני) אני שומעת ששם מתרחש דבר מה שלא כרגיל. ובאמת ליבי הרגיש מהשקט שבא משם שיש חדש. נכנסתי והנה עומד בראנוויץ ובידו טלגרמה. וטלגרמה ממש כמו מכתב בת 23 מילים רק חסרון אחד (לדאבוני הגדול) כתוב באנגלית. מה לעשות? לא מבינים אנחנו רק הבנתי את המלה האחרונה Frida. אמא רצה תיכף אל שרה-רחל והיא תרגמה ביהודית (קצאת קאפיצרעך) אבל בערך נכון. אחר שבה זלדה מקדני והיא ביארה היטב. נוסח זה. באתי בשלום הדרך היתה מצוינה הדוד והדודה שלמים ושולחים ברכות ואהבה. אנחנו מודים לכם בעד מסירות ואהבה זו.

שולמית איך את מרגישה את עצמך במקום החדש? איזה רושם עשה עליך חיים חדשים אלו, ובכלל איזו יחסות את מרגישה מקרובינו אליך? איזה רושם עושה אליך ניו-יארק הרועשת והדופקת והאין עירך גדולה (שבך אני מרגישה אותה) כתבי לי אודות הכל כי יודעת את מאד מענין לדעת את הכל הנעשה בעולם הגדול והרחב. עכשיו צריך לכתב לך קצת מהנעשה אצלנו (אולי כבר לא מענין לך לדעת מאיתנו כשבאת אל הבורז'.?)

בשבוע זה כבר העמדנו את הדובלט חלונות. כי כבר קצת קר אצלינו. גם חמצו קרוּט (כרוב) לחרף היתה אצלנו תעשיה שלמה. קרוצאנעס (השאריות) היה יותר מהקרויט בהגמר החמצה ויתאים לאכילה נעשה נשף זה יוצא בודאי בימי חנוכה ואז גם משה יבא אלינו הביתה לחג. בקבלינו את הטלגרמה תיכף כתבנו למשה וללאה גלויות להודיע לה את הבשורה הטובה.

אתמול שבה עטה מקובנה באוטובוס והביאה ברכה מלאה. ללאה שלחתי פוגרומצ'י לאה שלחה לי עורות למעילי נתתי לתפור בקדני אצל החיט היהודי. בשבוע הבא אסע למדד אותו ואחר אסע לקובנה להתראות עם לאה.

לאה בריאה ושלמה עובדת וטוב לה. שלחתי לה כסף לקנות עבורה פוזמקאות קצרים. הייתי עוד כותבת אבל אמא צועקת שצריך ללכת להדליק נרות ולא מוכן הכל לשבת. ובין כך היא שואלת אותי איך אני חושבת האם הדודה מרי מכינה דבר מה ליום שבת. אומרת אני שכן אבל באמת לא מעניין לי זאת. עיקר שכחתי לאה מצאה את הפאן שמלה אצל החיטת רק השרולים חסרים בה דינה רובינשטיין הגידה לה כי לא מסרת את החבילה בפריז שנתנו לך האמת זאת? כתבי את הסיבה.

לשושנה אני שולחת גם כן היום מכתב. אתמול קיבלנו ברכה ממנה דרך איטה-רשה שמעון כתב שמסר לה את החבילה. אודותיה כתב שהיא בחורה יפה ועליזה. ברכה לך מעטה פרלה וכולם. זלדה שולחת לך ברכה מיוחדת.

ברכה לבבית לדודה ולדוד. מה שלומם? האם הם שמחים באורחת שבאה אצלם? ברכה ממרים אין כבר פנאי לכתוב לה.

ברכה מהדודה. (דודה בת שבע) היא אומרת שלו ידעה לכתוב היתה שואלת אותך הרבה הרבה שאלות - אבל חבל. מה עם רגליך, האם כואבות עוד? מה ראית בנוסעך בעולם? בפריז – באניה.

היי בריאה וכתבי הרבה מכתבים ארוכים ותכופים אז גם אני אכתב לך. יהיה מענה לפי הכתוב ממך. אולי לא יפה לך לדודה באשר אני כותבת עברית ולא יהודית תתרגמי לה את מכתבי אבל בסגנון יותר יפה משלי. האמריקאים רגילים בודאי לסגנון נימוסי. אחותך האוהבת אותך בכל לב,

פסי.

למכתב המקורי

לרשימת המכתבים

לעמוד הפתיחה